Elektroniczny Obieg Dokumentów

„HD Sesja”  jest aplikacją umożliwiającą dystrybucję dokumentów pomiędzy Biurem Rady a Radnymi. Może ona działać w sposób autonomiczny, ale może również zostać zintegrowana z naszym systemem do kompleksowej obsługi sesji „HD System Plus”.

Nr 3 harmonogram sesji Rady Miasta

Nr 2 Menu użytkownika witryny hdsesja