System głosowania - HD System

Menu

Aktualności /

HDSesja - moduł dystrybucji dokumentów

JEDEN NOŚNIK WIĘCEJ INFORMACJI

 

Szanowni Państwo, stała wieloletnia współpraca z samorządami oraz elastyczność rozwiązań pozwoliły nam stworzyć innowacyjne, wielofunkcyjne autorskie rozwiązanie – system głosowania i debat o nazwie handlowej „HD System Plus®”


Naszą domeną jest jakość, elastyczność oraz nieustanny rozwój technologiczny.

 

HDSesja moduł dystrybucji dokumentów pomiędzy Biurem Rady a Radnym oraz system głosowania z wykorzystaniem tabletów jest odpowiedzią na Państwa potrzeby.

 

 

HDSesja jest systemem umożliwiającym pełną optymalizację pracy Radnych i Biura Rady.

 

Co umożliwia HDSesja!

1.      Przygotowanie i wprowadzenie planu sesji rady.

2.      Eksport przygotowanego planu sesji do aplikacji „HD System Plus” zarówno na sesjach jak i komisjach,

3.      Przeprowadzanie głosowań, wydruk i archiwizację wyników głosowań.

4.      Wizualizację przebiegu głosowań.

5.      Import protokołów głosowań przeprowadzonych w aplikacji „HD System Plus” do  systemu HDSesja zarówno na sesjach jaki i komisjach,

6.      Zgłoszenie się do debaty w trybie zwykłym, priorytetowym, advocem.

7.      Wizualizację listy zgłoszonych do dyskusji.

8.      Tworzenie plików dźwiękowych z możliwością łatwego odszukania osób wypowiadających się w poszczególnych sesjach, debatach w ciągu całej kadencji.

9.      Wykorzystywanie tabletu jako nośnika informacji.

10.  Wprowadzenie grup uczestników oraz przypisanie uczestników do poszczególnych grup ( rada miasta, komisja budżetu, komisja oświaty, itp.),

11.  Elektroniczną dystrybucję dokumentów do grupy uczestników sesji lub komisji z informacją o pojawiających się na serwerze www dokumentów powiązanych z sesją lub komisją wraz z potwierdzeniem dostarczenia,

12.  Dołączenie do poszczególnych sesji dokumentów obejmujących dane zagadnienia powstających w toku prac Biura Rady i osób z nią związanych ( np. projekt uchwały, opinia prawna, itp.),

13.  Tworzenia strony www z planem sesji oraz dystrybuowanie na niej powiązanych dokumentów.

 

HDSesja wpłynie na ograniczenie wydatków związanych z kosztami przygotowania i dostarczenia wymaganej dokumentacji poprzez minimalizację kosztów wydruków, kosztów zakupu i serwisu drukarek, kserokopiarek, papieru oraz kosztu fizycznego dostarczenia dokumentów do Radnego

 

 

KORZYŚCI

 

Szybki przepływ materiałów i informacji

Mobilność – dane zawsze przy sobie

Centralne zarządzanie

Przyjazna użytkownikowi technologia

Błyskawiczne oddawanie głosów i ich zliczanie

Cyfrowa rejestracja dźwięku

Możliwość wglądu i analizowania historycznych danych

Skrócony czas obrad

Natychmiastowy podgląd dokumentów

 


Kontakt

HELPDESK PLUS s.c.
60-185 Poznań-Skórzewo
ul. Poznańska 119
tel/fax: 061 814 86 88

tel: 061 622 26 92
mail: handel@hd.pl

Systemy konferencyjne do głosowania