System głosowania - HD System

Menu

HD System Plus / Produkty /

Moduł DebatySprzęt wykorzystywany w module debaty to te same terminale wykorzystywane w module głosowania wyposażone w mikrofon.

Moduł debaty oparty jest na zasadzie "jednego włączonego mikrofonu" . Aplikacja zarządza kolejką prelegentów, którzy zgłosili się przy użyciu terminali naciskając odpowiedni przycisk. Ekran podczas debaty przydziela odpowiedni czas, włącza mikrofon, a także po upływie przeznaczonego czasu na wypowiedzi wyłącza dźwięk.

Specjalne uprawnienia w debacie posiada zarząd, który zabrać może głos priorytetowo.

Oczywiście przewodniczący na żądanie może ręcznie załączać dowolny mikrofon, odbierać głos, dodawać czas do wypowiedź itp.

Wszystkie wypowiedzi prelegentów są rejestrowane i transmitowane w Internecie.

Zarejestrowane wypowiedzi można w łatwy sposób odszukać za pomocą specjalnego programu na podstawie wybranych kryteriów.

Kontakt

HELPDESK PLUS s.c.
60-185 Poznań-Skórzewo
ul. Poznańska 119
tel/fax: 061 814 86 88

tel: 061 622 26 92
mail: handel@hd.pl

Systemy konferencyjne do głosowania