System głosowania - HD System

Menu

HD System Plus / Produkty /

Moduł GłosowaniaSprzęt wykorzystywany w module głosowania to bezprzewodowe terminale lub wbudowane na stałe w istniejące meble.

Mobilność uczestników obrad zapewnia specjalna karta identyfikacyjna.

System przetwarza wszystkie dane w czasie krótszym niż jedna sekunda i natychmiast przekazuje je do modułu wizualizacji w celu prezentacji wyników wszystkim uczestnikom. Zachowane jest pełne bezpieczeństwo przesyłanych informacji, ponieważ dane są kodowane. Dzięki temu nie ma żadnej możliwości ingerowania w wyniki głosowania zarówno w trakcie głosowania jak podczas oglądania archiwalnych zapisów wyników głosowań. Przy zapisie rekordu z wynikami głosowania zapisywana jest także data, godzina, nr głosowania i nazwa głosowania.

Z bazy danych modułu głosowania korzystają moduł księgowy i moduł statystyk.

Kontakt

HELPDESK PLUS s.c.
60-185 Poznań-Skórzewo
ul. Poznańska 119
tel/fax: 061 814 86 88

tel: 061 622 26 92
mail: handel@hd.pl

Systemy konferencyjne do głosowania