System głosowania - HD System

Menu

HD System Plus / Produkty /

Moduł Statystyk


Moduł statystyk odpowiedzialny jest za tworzenie raportów: z głosowań, z frekwencji na głosowaniach, z przebiegu debat itp. Dzięki wyposażeniu w drukarkę raporty mogą być drukowane natychmiast po przeprowadzeniu głosowania lub podczas przeglądania zarchiwizowanych rekordów bazy danych. Statystyki mogą być dodatkowo rozbudowane (np. jaki procent uczestników należących do grupy X głosowało Za, itp.). Także dane modułu debaty mogą być zbierane w raporty za dowolny okres pracy radnego, np. ile razy uczestnik zabierał głos, całkowity czas wypowiedzi uczestnika, itp. Wykorzystanie tego modułu pozwala ocenić pracę Radnego.

Kontakt

HELPDESK PLUS s.c.
60-185 Poznań-Skórzewo
ul. Poznańska 119
tel/fax: 061 814 86 88

tel: 061 622 26 92
mail: handel@hd.pl

Systemy konferencyjne do głosowania