System głosowania - HD System

Menu

HD System Plus / Produkty /

Moduł Wizualizacji

Liczba i czas wypowiedziCzasy trwania sesji


Najbardziej rozbudowany pod względem sprzętowym moduł. W wersji minimalnej do wizualizacji wykorzystuje się wyświetlacz komputera przeznaczony do prezentacji wyników. W praktyce zalecany jest przynajmniej jeden multimedialny wideoprojektor lub ekran projekcyjny (oczywiście mogą to być także panele LCD, ekrany plazmowe). Zastosowanie większej ilości wideoprojektorów, czyli sygnałów wyjściowych, różnych źródeł sygnałów wizualnych wejściowych zapewnia wyposażenie Systemu w odpowiednie urządzenia przełączające sygnały wizyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu HD System Plus® pozwala na tworzenie nowoczesnych i multimedialnych spotkań.

Moduł wizualizacji wykorzystuje oprogramowanie, które w czasie rzeczywistym prezentuje pracę poszczególnych modułów. W przypadku modułu głosowania moduł wizualizacji prezentuje tablice obrazujące pracę terminali podczas rozpoczętego głosowania. Podczas naciśnięcia przycisku z rodzajem głosu na tablicy obok nazwiska uczestnika spotkania pojawia się napis: głos oddany. Jest to wizualne potwierdzenie zadziałania terminala i dzięki temu mamy także informacje, które osoby już oddały głos. Po zakończeniu głosowania natychmiast wyświetlane jest podsumowanie głosowania z informacjami w zależności od typu głosowania (jawne lub tajne). Dla modułu debaty wizualizacja pozwala zobrazować kolejkę prelegentów, informować uczestników, kto w danej chwili przemawia i jeżeli jego wypowiedź jest z limitem czasowym prezentowany jest czas pozostały do końca wypowiedzi lub czas wypowiedzi. Prezentowana jest także nazwa odbywającej się debaty.

Kontakt

HELPDESK PLUS s.c.
60-185 Poznań-Skórzewo
ul. Poznańska 119
tel/fax: 061 814 86 88

tel: 061 622 26 92
mail: handel@hd.pl

Systemy konferencyjne do głosowania