System głosowania - HD System

Menu

HD System Plus / Realizacje /

Urząd Miasta Zielona Góra

W grudniu 2006 roku wdrożyliśmy system do kompleksowej multimedialnej obsługi sesji Rady Miasta i zamontowaliśmy sprzęt nagłaśniający do sali ślubów w Zielonej Górze. Nasz system okazał się nieocenioną pomocą dla radnych. Po wprowadzeniu systemu radni mają możliwość poparcia swoich wypowiedzi obrazem i dźwiękiem odtwarzanym z dowolnych źródeł multimedialnych. Głosowanie nad ważnymi dla Miasta sprawami przebiega teraz sprawniej, a prawdopodobieństwo pomyłki przy liczeniu głosów stało się niemożliwe. Prowadzenie debaty jest łatwiejsze w organizacji, a automatyczny system udzielania głosu pomaga zachować porządek. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż system wprowadzono w zabytkowej sali zachowując jej walory estetyczne. W skład systemu wchodzi moduł głosowania, moduł rozbudowanej debaty, moduł wizualizacji, moduł cyfrowej archiwizacji dźwięku oraz moduł statystyk.


Kontakt

HELPDESK PLUS s.c.
60-185 Poznań-Skórzewo
ul. Poznańska 119
tel/fax: 061 814 86 88

tel: 061 622 26 92
mail: handel@hd.pl

Systemy konferencyjne do głosowania