RODZAJE TERMINALI

  • TERMINAL PRZEWODOWY Z MIKROFONEM NA KARTĘ DO ZABUDOWY Z MIK

Klawiatura terminali przewodowych wykonana jest z trwałego materiału, zapewniającego wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie. Przyciski klawiatury wykonane są w technologii membranowej z gwarancją dwóch milionów cykli. Pod przyciskami klawiatur, znajdują się trwale naniesione czytelne opisy przycisków w języku polskim. W blat stołów montowane są również gniazda XLR, umożliwiające wpięcie i wypięcie mikrofonu systemowego.

 

Klawiatura terminala w wersji dla Radnego wyposażona jest w następujące przyciski:
1. ZA oznaczony kolorem zielonym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „JESTEM ZA” w głosowaniu.
2. WSTRZYMUJĘ SIĘ oznaczony kolorem żółtym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „WSTRZYMUJĘ SIĘ” w głosowaniu.
3. PRZECIW oznaczony kolorem czerwonym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „JESTEM PRZECIW” w głosowaniu.
4. OBECNOŚĆ oznaczony kolorem niebieskim. Naciśnięcie przycisku w trakcie sprawdzania obecności spowoduje zarejestrowanie uczestnika w systemie, natomiast naciśnięcie przycisku „OBECNOŚĆ” w głosowaniach oznacza oddanie głosu, nie mającego wagi znaczącej, z jednoczesnym zaakcentowaniem obecności w trakcie głosowania.
5. PROSZĘ O GŁOS mikrofon oznaczony kolorem zielonym, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących w debacie głosem zwykłym.
6. AD VOCEM mikrofon oznaczony kolorem żółtym, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy.
7. GŁOS PRIORYTETOWY mikrofon oznaczony kolorem niebieskim, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących w debacie. Głos ten pojawi się na liście oczekujących w debacie jako pierwszy przed głosami zwykłymi.
8. REZYGNUJĘ Z GŁOSU mikrofon oznaczony kolorem czerwonym służy do rezygnacji z dyskusji w danej debacie wcześniej zgłoszonego prelegenta.
9. START wykorzystywany w trybie konferencyjnym systemu. Pozawala na załączenie mikrofonu prelegenta w dyskusji.
10. STOP wykorzystywany w trybie konferencyjnym systemu. Pozwala na wyłączenie mikrofonu prelegenta po zakończonej wypowiedzi.

Klawiatura terminala w wersji dla Przewodniczącego Rady wyposażona jest dodatkowo w następujące przyciski:
1. DODAJ CZAS pozwala na dodanie czasu na wypowiedź obecnie przemawiającemu prelegentowi.
2. WŁĄCZ NASTĘPNEGO pozwala na włączenie mikrofonu kolejnemu prelegentowi z listy osób oczekujących na wypowiedź.
3. ROZPOCZNIJ GŁOSOWANIE pozwala na rozpoczęcie głosowania nad poszczególnymi punktami z planu sesji.
4. ZAKOŃCZ GŁOSOWANIE pozwala na zakończenie głosowania nad poszczególnymi punktami z planu sesji.
5. ROZPOCZNIJ DEBATĘ pozwala na rozpoczęcie debaty nad kolejnym punktem z planu sesji.
6. PRZERWIJ DEBATĘ pozwala na przerwanie debaty nad punktem z planu sesji.

Terminale działają i umożliwiają oddawanie głosów oraz kolejkowanie podczas debaty tylko i wyłącznie po umieszczeniu w nim karty autoryzującej, akceptowanej przez system (Unique lub Mifare).

  • TERMINAL PRZEWODOWY Z MIKROFONEM MOBILNY NA KARTĘ

Terminale mobilne najczęściej wykorzystywane są w salach sesyjnych, w których istnieje konieczność przemieszczania mebli (wyniesienia z sali sesyjnej, zmiany układu mebli, itp.). Terminale te zostały tak skonstruowane, aby w łatwy i szybki sposób, umożliwić demontaż i ponowny montaż w sali sesyjnej. Klawiatura terminali przewodowych wykonana jest z trwałego materiału, zapewniającego wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie. Przyciski klawiatury wykonane są w technologii membranowej z gwarancją dwóch milionów cykli. Pod przyciskami klawiatur, znajdują się trwale naniesione czytelne opisy przycisków w języku polskim. W terminale mobilnym wbudowano złącza XLR, umożliwiające wpięcie i wypięcie mikrofonu systemowego.

 

Klawiatura terminala w wersji dla Radnego wyposażona jest w następujące przyciski:

1. ZA oznaczony kolorem zielonym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „JESTEM ZA” w głosowaniu.

2. WSTRZYMUJĘ SIĘ oznaczony kolorem żółtym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „WSTRZYMUJĘ SIĘ” w głosowaniu.

3. PRZECIW oznaczony kolorem czerwonym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „JESTEM PRZECIW” w głosowaniu.

4. OBECNOŚĆ oznaczony kolorem niebieskim. Naciśnięcie przycisku w trakcie sprawdzania obecności spowoduje zarejestrowanie uczestnika w systemie, natomiast naciśnięcie przycisku „OBECNOŚĆ” w głosowaniach oznacza oddanie głosu, nie mającego wagi znaczącej, z jednoczesnym zaakcentowaniem obecności w trakcie głosowania.

5. PROSZĘ O GŁOS mikrofon oznaczony kolorem zielonym, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących w debacie głosem zwykłym.

6. AD VOCEM mikrofon oznaczony kolorem żółtym, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy.

7. GŁOS PRIORYTETOWY mikrofon oznaczony kolorem niebieskim, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących w debacie. Głos ten pojawi się na liście oczekujących w debacie jako pierwszy przed głosami zwykłymi.

8. REZYGNUJĘ Z GŁOSU mikrofon oznaczony kolorem czerwonym służy do rezygnacji z dyskusji w danej debacie wcześniej zgłoszonego prelegenta.

9. START wykorzystywany w trybie konferencyjnym systemu. Pozawala na załączenie mikrofonu prelegenta w dyskusji.

10. STOP wykorzystywany w trybie konferencyjnym systemu. Pozwala na wyłączenie mikrofonu prelegenta po zakończonej wypowiedzi.

 

Klawiatura terminala w wersji dla Przewodniczącego Rady wyposażona jest dodatkowo w następujące przyciski:

1. WŁĄCZ NASTĘPNEGO pozwala na włączenie mikrofonu kolejnemu prelegentowi z listy osób oczekujących na wypowiedź.

2. DODAJ CZAS pozwala na dodanie czasu na wypowiedź obecnie przemawiającemu prelegentowi.

3. ODEJMIJ CZAS pozwala na odjęcie czasu na wypowiedź obecnie przemawiającemu prelegentowi.

4. PRZYCISKI F1 i F2 są to przyciski funkcyjne umożliwiające dodanie dowolnej funkcji z poziomu systemu.

5. STOP pozwala na wyłączenie aktualnie załączonego mikrofonu.

 

Terminale działają i umożliwiają oddawanie głosów oraz kolejkowanie podczas debaty, tylko i wyłącznie po umieszczeniu w nim karty autoryzującej, akceptowanej przez system (Unique lub Mifare).

  • TERMINAL BEZPRZEWODOWYY

Klawiatura terminali bezprzewodowych wykonana jest z trwałego materiału, zapewniającego wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie. Przyciski klawiatury wykonane są w technologii membranowej z gwarancją dwóch milionów cykli. Pod przyciskami klawiatur, znajdują się trwale naniesione czytelne opisy przycisków w języku polskim.

 

Klawiatura terminala wyposażona jest w następujące przyciski:

1. ZA oznaczony kolorem zielonym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „JESTEM ZA” w głosowaniu.

2. WSTRZYMUJĘ SIĘ oznaczony kolorem żółtym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „WSTRZYMUJĘ SIĘ” w głosowaniu.

3. PRZECIW oznaczony kolorem czerwonym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „JESTEM PRZECIW” w głosowaniu.

4. OBECNOŚĆ oznaczony kolorem niebieskim. Naciśnięcie przycisku w trakcie sprawdzania obecności spowoduje zarejestrowanie uczestnika w systemie, natomiast naciśnięcie przycisku „OBECNOŚĆ” w głosowaniach oznacza oddanie głosu nie mającego wagi znaczącej, z jednoczesnym zaakcentowaniem obecności w trakcie głosowania.

5. PROSZĘ O GŁOS mikrofon oznaczony kolorem zielonym, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących w debacie głosem zwykłym.

6. GŁOS PRIORYTETOWY mikrofon oznaczony kolorem niebieskim, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących w debacie. Głos ten pojawi się na liście oczekujących w debacie jako pierwszy przed głosami zwykłymi.

7. REZYGNUJĘ Z GŁOSU mikrofon oznaczony kolorem czerwonym służy do rezygnacji z dyskusji w danej debacie wcześniej zgłoszonego prelegenta.

8. START wykorzystywany w trybie konferencyjnym systemu. Pozwala na załączenie mikrofonu prelegenta w dyskusji.

9. STOP wykorzystywany w trybie konferencyjnym systemu. Pozwala na wyłączenie mikrofonu prelegenta po zakończonej wypowiedzi.

 

Terminale bezprzewodowe komunikują się ze stacją nadawczo – odbiorczą radiowo. Zasilane są bateriami, które wystarczają na 6 miesięcy pracy terminali. Terminal informuje również o stanie naładowania baterii.

  • TABLET

Klawiatura systemu głosowania i debat z wykorzystaniem tabletów uruchamia się poprzez naciśnięcie poszczególnych przycisków na pulpicie tabletu.

 

Klawiatura sytemu głosowania i debat z wykorzystaniem tabletów wyposażona jest w następujące przyciski:

1. ZA oznaczony kolorem zielonym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „JESTEM ZA” w głosowaniu.

2. WSTRZYMUJĘ SIĘ oznaczony kolorem żółtym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „WSTRZYMUJĘ SIĘ” w głosowaniu.

3. PRZECIW oznaczony kolorem czerwonym, który pozwala na zajęcie przez prelegenta stanowiska określonego jako „JESTEM PRZECIW” w głosowaniu.

4. OBECNOŚĆ oznaczony kolorem niebieskim. Naciśnięcie przycisku w trakcie sprawdzania obecności spowoduje zarejestrowanie uczestnika w systemie, natomiast naciśnięcie przycisku „OBECNOŚĆ” w głosowaniach oznacza oddanie głosu nie mającego wagi znaczącej z jednoczesnym zaakcentowaniem obecności w trakcie głosowania.

5. PROSZĘ O GŁOS mikrofon oznaczony kolorem zielonym, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących w debacie głosem zwykłym.

6. AD VOCEM mikrofon oznaczony kolorem żółtym, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących, w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy.

7. GŁOS PRIORYTETOWY mikrofon oznaczony kolorem niebieskim, który pozwala na zgłoszenie się do listy oczekujących w debacie. Głos ten pojawi się na liście oczekujących w debacie jako pierwszy przed głosami zwykłymi.