Urząd Miejski w Chodzieży

Brak transmisji

Wybierz nagranie z listy:

 20-11-2018 
 I sesja Rady Miejskiej w Chodzieży 
 18-10-2018 
 LVII sesja Rady Miejskiej w Chodzieży